Tietosuojaseloste / Privacy Policy

Tietosuojaseloste All Ice Myynti Oy / All Ice Lapland

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja henkilötietolain (523/99) 10 § mukaan.

1. Rekisterinpitäjä

All Ice Myynti Oy
Kimalistontie 9
21280 Raisio
Finland
myynti [at] allice.fi
Y-tunnus 1074577-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Anna-Liisa Lindström
myynti [at] allice.fi

3. Rekisterin nimi

All Ice Myynti Oy:n ja All Ice Lapland aputoiminimen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä mahdollisesti markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Yritykseltä kysytään lisäksi
Yrityksen nimi
Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään manuaalisesti asiakkaista, jotka ovat ottanneet yritykseen yhteyttä esim. All Ice Laplandin verkkosivujen sähköisillä lomakkeilla ja varauskalentereilla, puhelimitse tai sähköpostitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi kirjallisesti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä sekä käyttäjämäärien että vierailulähteiden laskemiseen. Evästeet ovat peräisin esimerkiksi sivustolle asennetusta kävijäseurantatyökalusta Piwikistä. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei pyritä eikä voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Näitä tietoja pääsee katselemaan paitsi rekisterinpitäjä myös hänen valtuuttamansa kolmannet osapuolet.

Sivustolla on toisinaan käytössä myös eri palveluiden (esim. Facebook, Google) käyttämiä evästeitä, jotka saattavat tallentaa palvelukohtaisia evästietä. Kyseisillä yhteisöpalveluilla on olemassa ovat selosteensa heidän käyttämistään evästeistä.

Luotu: 9.3.2018